Palvelut ja tuotteet

Urakointi

Suunnittelu

Suunnittelumme mahdollistaa tilaajalle kokonaishankkeen toteuttamisen meidän kanssamme, suunnittelusta aina käyttöönottoon tilaajan toiveiden mukaisesti.

Purkutyö

Purkutyö toteutetaan ammattimaisesti hyödyntäen olemassa olevia rakenteita tilaajan kanssa yhdessä sovitussa määrin.

Materiaalit

Erikoisrakenteissa materiaalien erityisvaatimukset korostuvat pieniä yksityiskohtia myöden. Laadukkaan lopputuotteen varmistamiseksi olemme verkottuneet valikoitujen, laadukkaiden materiaali- ja osatoimittajien kanssa.

Logistiikka

Erikoisrakentamisessa on tärkeää oikea-aikaisuus, siksi huolellinen suunnittelu ja asioiden ennakointi varmistavat hankkeiden valmistumisen sovitunmukaisesti.

Rakentaminen ja käyttöönotto

Rakentaminen toteutetaan aina omajohtoisesti, hankeryhmä kootaan tapauskohtaisesti erikoisosaaminen huomioiden, lähtökohtaisesti käytämme oman henkilöstön lisäksi vain ennalta tuntemiamme ja luotettavia yhteistyökumppaneitamme. Käyttöönoton varmistaminen sovitunmukaisessa aikataulussa on keskeinen seikka rakentamisessa.

Asiantuntijapalvelut ja suunnittelu

Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelua toteuttamiimme kohteisiin, vain erikoistapauksissa tarjoamme ko. palvelua muihin kohteisiin.